WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJI

(formularz ten należy skopiować do pliku tekstowego, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 


 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

Produkt można zwrócić w terminie 14 dni od objęcia go w posiadanie. Aby dokonać zwrotu należy wypełnić poniższą sekcję, a następnie odesłać zwracany produkt.

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów): 
 • Data: 
 • Adres konsumenta(-ów):
 • Numer telefonu:
 • Adres e-mail:
 • Nazwa banku:
 • Numer konta bankowego:


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższego (-ych) produktu (-ów):

Lp.

Nazwa produktu

Ilość sztuk

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): 

Numer zamówienia/wysyłki: 

Data i podpis: 

*niepotrzebne skreślić

 


 

REKLAMACJA

Zakupiony produkt można reklamować przed upływem 2 lat od daty zakupu, w przypadku wykrycia wady, na zasadach dotyczących rękojmi określonych w kodeksie cywilnym.

 

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
 • Data: 
 • Adres konsumenta(-ów):
 • Numer telefonu:
 • Adres e-mail: 
 • Nazwa banku: 
 • Numer konta bankowego: 

 

Niniejszym zgłaszam reklamację dotyczącą produktu: 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): 

Opis wady/ przyczyna reklamacji: 

 

Reklamacja w oparciu o rękojmię.

Żądanie reklamującego (właściwe zaznaczyć x):

☐ nieodpłatna naprawa    ☐ zwrot zapłaconej ceny    ☐ wymiana na nowy    ☐ obniżenie zapłaconej ceny

Data i podpis: 

*niepotrzebne skreślić

 Kontynuuj zakupy Porównaj